ThiemeMeulenhoff
home print copyright/disclaimer

Zelftoets

Per blok is er een zelftoets die volledig digitaal is. Hiermee kan de leerling aan het eind van het blok zien welke onderdelen hij/zij goed beheerst en welke nog niet zo goed. Na de toets volgt een automatisch advies over nog extra te bekijken stof, extra opdrachten in het differentiatieboek of extra online opdrachten.

Bekijk een zelftoets bij een grammatica module (zonder terugkoppeling)

Bekijk een (deel van een) zelftoets bij een blok